ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้โดย

ชื่อผู้ใช้ ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

และรหัสผ่านให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเช่นกัน

ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตามความต้องการเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก

Download Web browser

1. Download Chrome

2. Download Firefox

Copyright © 2013 Computer Center KKU. All Rights Reserved.